Author - Nguyễn Quân

Tuyển Dụng Chuyên Viên Telesale

  25 TUỔI KHÔNG GIÀU LÀ DO HOÀN CẢNH, 30 TUỔI CHƯA GIÀU THÌ LÀ DO BẠN CHƯA TỚI REW LAND !!!   Rew Land Tuyển Dụng 20 Nhân viên Telesale   Quyền lợi: Thu nhập không giới hạn, theo khả năng chốt khách thần thánh [...]

Xem thêm ...

Tuyển Dụng Chuyên Viên Kinh Doanh

  25 TUỔI KHÔNG GIÀU LÀ DO HOÀN CẢNH, 30 TUỔI CHƯA GIÀU THÌ LÀ DO BẠN CHƯA TỚI REW LAND !!!   Rew Land Tuyển Dụng 20 Nhân viên Kinh Doanh   Quyền lợi: Thu nhập không giới hạn, theo khả năng chốt khách thần [...]

Xem thêm ...