Hơn 800 tỷ mở rộng đường Nguyễn Tuân, Vũ Trọng Phụng